phoneiconSme tu pre Vás +421 911 518 000

Proces ekovýroby cementu

Na Slovensku sa ročne vyprodukuje tisíce ton plastového odpadu. Využiteľnosť plastových odpadov má na Slovensku rôzne podoby. Spoločnosť Brantner Altgas patriaca do skupiny Brantner za pomoci modernej technológie vyrába tuhé altnernatívne palivo (TAP) pre cementárenský priemysel.

V tomto zariadení je moderná, veľkokapacitná technológia, kde sa mechanicky upravujú a kombinujú rôzne typy odpadov, ktoré slúžia ako alternatívne palivo pre cementársky priemysel.


Množstvo balíkov plastového odpadu po rozobraní v prvom rade vedú do násypky rotačných nožníc. Odtiaľ sa preddrvený materiál zbavený kovových častí prostredníctvom pásového dopravníka dopraví do drviča. Keď má v tejto fáze požadovaný rozdrvený materiál požadovanú veľkosť, pokračuje ďalej. Potom sa pasovým dopravníkom dopraví do medziskladu. Tu sa však musí ešte premiešavať a následne vzniká nový produkt, ktorý je horľavý odpad. Takto spracované alternatívne palivo z plastového odpadu je následne prepravované priamo k odberateľom, teda do cementární, kde sa používa ako náhrada za primárne prírodné suroviny. Horľavý odpad, ktorý sa zvykne označovať ako TAP v cementárňach najskôr naloží žeriav do medzi zásobníka.


Následne putujú TAP na váhu, odtiaľ putujú dlhým dopravným pásom do cementárenskej pece. Tu pri vysokej teplote spaľovania vzniká slinok, rozomletím ktorého je kvalitný a jemný cement. Čo je ale dôležité, a zároveň ekologické, je fakt, že pri takomto spaľovaní TAP ďalší odpad nevzniká a do ovzdušia neuniká takmer žiadny škodlivý plyn.


Hoci systém separovania plastov zaznamenal v posledných rokoch najväčší pokrok, potreba jeho zvyšovania ako aj vylepšovania produkcie separovných plastov neustále narastá. Preto je potrebná angažovanosť nás všetkých. Len prostredníctvom nás sa dá prispieť k efektívnejšiemu systému separovania, k recyklácii či zhodnoteniu odpadov, tak k ochrane životného prostredia, ktorému sme to jednoducho povedané dlžní.