phoneiconSme tu pre Vás +421 911 518 000

Rozhodnutia na nakladanie s odpadom

Spoločnosť Brantner Altgas s.r.o. v roku 2005 prvý krát získala súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadu pre odpad kategórie O, ktoré vykonávame činnosťou R 12 a R13. Výsledkom zhodnocovania odpadov činnosťou R12 je odpad kód odpadu 19 12 10 - horľavý odpad (palivo z odpadov), ktorý bude následne spaľovaný v cementárskej peci. Uvedený horľavý odpad je spálený v cementárskej peci činnosťou R1 - energetické zhodnotenie odpadu. 

Následne v roku 2011 spoločnosť Brantner Altgas s.r.o. získala prvý krát súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov pre kategórie odpadov O, pričom vyzberaný odpad sa zhodnocuje mobilným zariadením, ktoré disponuje zo súhlasom na vykonávanie činnosti R3 – materiálové zhodnotenie odpadu.

Rozhodnutia na nakladanie s odpadom

Registrácia na zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber (NO)

Registrácia na zber odpadov bez prevadzkovania zariadenia na zber, Obchodník, sprostredkovateľ, prepava odpadov

Rozhodnutia zariadenie na zhodnocovanie odpadov

Rozhodnutia zber odpadov