phoneiconSme tu pre Vás +421 911 518 000

Nový generálny manažér ing. Dušan Magula

Od 21.09.2011 posilní pán Magula ako generálny manažér tím skupiny Brantner Walter Ges.m.b. H. Spolu s generálnym riaditeľom Mag. Georg Ketzler prevezme Ing. Magula vedenie v oblasti nakladania s odpadmi a facility manažmentu. Ing. Magula od roku 2003 riadil celú oblasť Slovenska a bol zodpovedný za organizáciu nového rozdelenie kompetencií a personálnej politiky, controlling, vývoj tržieb, certifikáty ISO, centrálny nákup, riadenie investícií, obchod s druhotnými surovinami. Pán Magula prináša know-how v oblasti nakladania s odpadmi. Od leta roku 2011 pán Magula žije so svojou manželkou a dcérou v meste Wolfsthal, Dolné Rakúsko. Vo svojom voľnom čase hrá golf. Pre svoju novú profesijnú výzvu, mu prajeme všetko najlepšie a veľa úspechov.

zdroj:brantner.com