phoneiconSme tu pre Vás +421 911 518 000

Spoločnosť Brantner pomáha sociálne slabším rodinám v Kremse

Vďaka dobročinnej zbierky organizovanej popri akcii Trash-Can-Race spoločnosť Brantner mohla pomôcť sociálne slabším rodinám. Na tohtoročných Brantner Trash-Can-Race, konaných dňa 10 Septembra 2011 v Inzersdorf pri skvelom počasí a bohatej účasti, prišlo cca 3800 divákov firma Brantner ponúkla popri pretekoch na dráhe Trash Meile aj rôzne druhy zábavy v centre dediny.

Spoločnosť Brantner okrem zábavy a atrakcií pripravili aj predajný stánok, kde boli predávané firemné tričká Trash Can Race a náramky v prospech dobrej veci. Čistý výťažok z tejto charitatívnej akcie šiel potreby sociálne slabších rodín v meste Krems. Vďaka štedrosti zúčastnených návštevníkov sa vyzbierala suma 250 eur.

zdroj:brantner.com

http://www.brantner-trash-can-race.at/