phoneiconSme tu pre Vás +421 911 518 000

Projekt zelená škola

Dňa 8. júna 2011 sa v sále obecného úradu v Brzotíne konala Školská žiacka konferencia, ktorej účastníkmi boli žiaci 5. až 9. ročníka základných škôl. Svojimi prezentáciami nám predstavili a oboznámili nás s úlohami a cieľmi projektu "Zelená škola". Celú konferenciu otváral pán riaditeľ PhDr. Juraj Králik.