phoneiconSme tu pre Vás +421 (0)42 44 27 920
Úvod

Brantner Fatra získala významné ocenenie - Zlatý Mravec 2012

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. získala cenu odpadového hospodárstva Zlatý mravec 2012 v kategórii komunálne odpadové hospodárstvo s projektom „Priateľsky k životnému prostrediu, zodpovedne k zákazníkom“. Naša spoločnosť bola ocenená za dlhoročné príkladné poskytovanie služieb v komunálnom odpadovom hospodárstve v meste Martin. Úspešnou intenzifikáciou systému triedeného zberu a pravidelnou prácou s verejnosťou, v spolupráci s mestom Martin, výraznou mierou prispela k zvýšeniu miery recyklácie zložiek komunálneho odpadu a jeho odkloneniu od skládkovania. Odovzdávanie sa uskutočnilo 15.11.2012 na medzinárodnom kongrese Deň odpadového hospodárstva v Bratislavskom kongresovom centre Technopol. Ceny víťazom odovzdal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz a za vyhlasovateľov Fritz Flanderka, Peter Krasnec, Pavel Jech a Miroslav Jurkovič.

PREZENTÁCIA BRANTNER FATRA

Zlatý Mravec 2012 from Andrea Štulajterová

Videoreportáž v spracovaní TV TuriecVideoreportáž v spracovaní Martin TV