phoneiconSme tu pre Vás +421 (0)42 44 27 920
Úvod

Recyklované drevo – surovina pre firmy

Odpadové drevo nie je v žiadnom prípade zbytočným bezcenným odpadom, ale dôležitou druhotnou surovinou. Táto opätovne vstupuje do výrobného procesu. Materiálové zhodnocovanie odpadov je jedným z najvýznamnejších ekonomických nástrojov zhodnocovania odpadov a priamo vplýva na znižovanie poplatkov za zneškodňovanie komunálneho odpadu.

Spoločnosť má vypracované techniky a postupy v oblasti zberu, spracovania a prípravy na opätovné spracovanie materiálov.

Alternatívne suroviny

  • Drevené obaly (palety, prepravky, dosky)
  • Drevo
  • Demolačné drevo
  • Starožitný nábytok (bez maľovky a náteru)
  • Impregnované drevo (železničné podvaly)

Tieto suroviny sa prípravou a spracovaním stávajú dôležitým vstupom pre drevospracujúci priemysel, prípadne sú zdrojom elektriny a tepla.